[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong>Fincarustica.cat <\/strong>posa en el seu coneixement que en cas de demanar dades de car&agrave;cter personal, aquests seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida t&eacute; com a finalitat la gesti&oacute; i prestaci&oacute; dels serveis oferts per l&rsquo;empresa en el Portal en cada moment, informant que s&rsquo;estan complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislaci&oacute; vigent. L&rsquo;usuari manifesta que accepta que les seves dades siguin objecte de tractament en fitxers automatitzats sota la titularitat i responsabilitat de l&rsquo;empresa.<\/p>\r\n<p>Totes les dades s&rsquo;integren en fitxers que han estat declarats a l&rsquo;Ag&egrave;ncia de Protecci&oacute; de Dades, d&rsquo;acord amb la Llei Org&agrave;nica 15\/1999 de 13 de desembre, de protecci&oacute; de dades de car&agrave;cter personal i el seu Reglament, sent el seu responsable <strong>fincarustica.cat <\/strong>amb domicili a la Ronda Francesc Camprodon, 6, baixos, 08500 Vic (Barcelona).<\/p>\r\n<p>Sobre aquestes dades, li recordem que pot exercir els seus drets d&rsquo;acc&eacute;s, rectificaci&oacute;, cancel&middot;laci&oacute; i oposici&oacute; intervenint petici&oacute; escrita dirigida a<strong> fincarustica.cat<\/strong> amb domicili al la Ronda Francesc Camprodon, 6, baixos, 08500 Vic (Barcelona), o b&eacute; a trav&eacute;s de l&rsquo;adre&ccedil;a electr&ograve;nica seg&uuml;ent info@fincarustica.cat.<\/p>\r\n<p>El client o usuari accepta que <strong>fincarustica.cat<\/strong>, li remeti informaci&oacute; sobre els b&eacute;ns o serveis que comercialitzin. L&rsquo;acceptaci&oacute; del client o usuari per tal que puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest par&agrave;graf, t&eacute; sempre car&agrave;cter revocable, sense efectes retroactius, d&rsquo;acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Org&agrave;nica 15\/1999 de 13 de Desembre.<\/p>\r\n<p>Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controv&egrave;rsia que pugui derivar de l&rsquo;aplicaci&oacute; dels serveis o interpretaci&oacute; o aplicaci&oacute; de les Condicions Generals, l&rsquo;Empresa i l&rsquo;usuari, amb ren&uacute;ncia expressa al seu fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Vic<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

Fincarustica.cat posa en el seu coneixement que en cas de demanar dades de caràcter personal, aquests seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’empresa en el Portal en cada moment, informant que s’estan complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. L’usuari manifesta que accepta que les seves dades siguin objecte de tractament en fitxers automatitzats sota la titularitat i responsabilitat de l’empresa.

Totes les dades s’integren en fitxers que han estat declarats a l’Agència de Protecció de Dades, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament, sent el seu responsable fincarustica.cat amb domicili a la Ronda Francesc Camprodon, 6, baixos, 08500 Vic (Barcelona).

Sobre aquestes dades, li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició intervenint petició escrita dirigida a fincarustica.cat amb domicili al la Ronda Francesc Camprodon, 6, baixos, 08500 Vic (Barcelona), o bé a través de l’adreça electrònica següent info@fincarustica.cat.

El client o usuari accepta que fincarustica.cat, li remeti informació sobre els béns o serveis que comercialitzin. L’acceptació del client o usuari per tal que puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre.

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Vic


Cargando datos. Un momento, por favor...