[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong>QUI SOM<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>fincarustica.cat <\/strong>est&agrave; formada per un agent de la propietat immobili&agrave;ria i enginyer t&egrave;cnic agr&iacute;cola de la comarca d&rsquo;Osona que es dedica a l&rsquo;assessorament i gesti&oacute; en diversos camps del m&oacute;n immobiliari i que t&eacute; com a objectiu donar un servei integral als clients.<\/p>\r\n<p>La nostra formaci&oacute;, enginyer t&egrave;cnic agr&iacute;cola (2586) i agent de la propietat immobili&agrave;ria (2261) i la nostra experi&egrave;ncia, fan que tinguem un bon coneixement del sector i del mercat.<br \/>&nbsp;<br \/>Realitzem atenci&oacute; a les vostres demandes; valoracions multicrit&egrave;ri de les diferents opcions; an&agrave;lisi i optimitzaci&oacute; de la millor soluci&oacute;; gesti&oacute; del resultat final; garantim transpar&egrave;ncia.<\/p>\r\n<p>Si confieu en nosaltres estem segurs que la nostra professionalitat, transpar&egrave;ncia, rigor, noblesa i honestedat us ajudaran a prendre la millor decisi&oacute;.&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>QU&Egrave; T&rsquo;OFERIM<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>Valoracions<\/strong>. Us podem fer la valoraci&oacute; de finques urbanes i r&uacute;stiques a efectes:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Compravenda<\/li>\r\n<li>Hipotecari<\/li>\r\n<li>Her&egrave;ncies<\/li>\r\n<li>Expropiaci&oacute; (carreteres, autopistes i autovies, tren, aigua, gas, l&iacute;nia el&egrave;ctrica<\/li>\r\n<li>Pericial contradict&ograve;ria per a hisenda i per a plusv&agrave;lues<\/li>\r\n<li>Registre mercantil<\/li>\r\n<li>Cadastre (correcci&oacute; d&rsquo;errors cadastrals)<\/li>\r\n<li>Registre de la propietat<\/li>\r\n<li>Ajuntament<\/li>\r\n<li>C&egrave;dules d&rsquo;habitabilitat<\/li>\r\n<li>Certificacions energ&egrave;tiques<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>Segregaci&oacute; de finques r&uacute;stiques<br \/>Parcel&middot;laci&oacute; de finques urbanes<br \/>Dict&agrave;mens pericials i peritatges judicials<br \/>Estudis econ&ograve;mics&nbsp;<br \/>Projectes de legalitzacions<br \/>Assessorament t&egrave;cnic i gesti&oacute; del patrimoni r&uacute;stic&nbsp;<br \/><br \/><\/strong><\/p>\r\n<p><strong>COM TREBALLEM<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>Si us interessa vendre<\/strong>, disposem d&rsquo;una cartera de clients.<\/p>\r\n<ol>\r\n<li><strong>Primer contacte<\/strong>. Us fem una primera consulta personalitzada per tal de con&egrave;ixer les caracter&iacute;stiques de l&rsquo;immoble que es vol vendre.<\/li>\r\n<li><strong>Valoraci&oacute; de l&rsquo;immoble<\/strong>. Us valorem gratu&iuml;tament l&rsquo;immoble si ens encarregueu la gesti&oacute; de la venda.<\/li>\r\n<li><strong>Reportatge fotogr&agrave;fic<\/strong>. Realitzem un reportatge fotogr&agrave;fic exclusiu per tal de publicar-lo en diferents portals i arribar a clients potencials.<\/li>\r\n<li><strong>M&agrave;rqueting de l&rsquo;immoble<\/strong>. Exposem l&rsquo;immoble a diferents portals d&rsquo;Internet per tal de fer-ne la m&agrave;xima difusi&oacute; i que sigui visible per a tots els clients potencials. Podem compartir l&rsquo;immoble amb diferents agents immobiliaris que formen Apialia Osona per tal d&rsquo;arribar a m&eacute;s clients.<\/li>\r\n<li><strong>Contacte amb el client i mediaci&oacute;<\/strong>.<\/li>\r\n<li><strong>Tramitaci&oacute;<\/strong>. Oferim assessorament fins a la materialitzaci&oacute; de la venda.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>Si us interessa comprar<\/strong>, disposem d&rsquo;una cartera d&rsquo;immobles.<\/p>\r\n<ol>\r\n<li><strong>Primer contacte<\/strong>. Us fem una primera consulta personalitzada per tal de con&egrave;ixer les teves necessitats i saber quin tipus d&rsquo;immoble est&agrave;s buscant.<\/li>\r\n<li><strong>&Agrave;mplia cartera d&rsquo;immobles<\/strong>. Realitzarem una tria dels immobles que s&rsquo;ajustin al qu&egrave; est&agrave;s buscant dins de la nostra oferta d&rsquo;immobles. Un cop realitzada la tria, et mostrarem els immobles seleccionats del nostre portal immobiliari a trav&eacute;s de fotografies per tal que puguis fer una tria r&agrave;pida i precisa dels que siguin del teu inter&egrave;s.<\/li>\r\n<li><strong>Visita als immobles seleccionats<\/strong>. Gestionem les diferents visites de tal manera que es puguin realitzar optimitzant-ne el m&agrave;xim el temps. No et volem fer perdre el temps.<\/li>\r\n<li><strong>Negociaci&oacute; i tramitacions<\/strong>. Oferim assessorament fins a la materialitzaci&oacute; de la compra.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<p>El fet de formar part de l&rsquo;agrupaci&oacute; comercial del col&middot;lectiu<strong> Apialia Osona<\/strong>, amb el suport del Col&middot;legi i Associaci&oacute; d&rsquo;Agents Immobiliaris far&agrave; que us sigui m&eacute;s f&agrave;cil trobar el qu&egrave; esteu buscant amb m&eacute;s rapidesa sense que cap cost addicional!<\/p>\r\n<p>Fincarustica.cat col&middot;labora i comparteix els enc&agrave;rrecs de venda en exclusiva de les propietats que cadascuna de les immobili&agrave;ries que formen el grup capten i es gestionen de manera conjunta.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>QU&Egrave; ENS AVALA<\/strong><\/p>\r\n<p>Estem col&bull;legiats al Col&bull;legi d&rsquo;Agents de la Propietat Immobili&agrave;ria (API), en aquest cas el API N&ordm;2261 i tamb&eacute; estem inscrits en el AICAT n&ordm;370 (Registre Agents Immobiliaris de Catalunya, Generalitat de Catalunya).<\/p>\r\n<p>Hem intervingut en diferents expedients d&rsquo;expropiacions:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Eix transversal, autopista Pau Casals, variants de poblacions<\/li>\r\n<li>Tren d&rsquo;alta velocitat&nbsp; (TAV, AVE)<\/li>\r\n<li>Aeroport d&rsquo; Alguaire<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Actuem com a perits judicials per diferents tribunals i jutjats (Tribunals Superior de Just&iacute;cia de Catalunya, Contenci&oacute; administratiu , Jutjats de Primera Inst&agrave;ncia, etc).<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

QUI SOM

fincarustica.cat està formada per un agent de la propietat immobiliària i enginyer tècnic agrícola de la comarca d’Osona que es dedica a l’assessorament i gestió en diversos camps del món immobiliari i que té com a objectiu donar un servei integral als clients.

La nostra formació, enginyer tècnic agrícola (2586) i agent de la propietat immobiliària (2261) i la nostra experiència, fan que tinguem un bon coneixement del sector i del mercat.
 
Realitzem atenció a les vostres demandes; valoracions multicritèri de les diferents opcions; anàlisi i optimització de la millor solució; gestió del resultat final; garantim transparència.

Si confieu en nosaltres estem segurs que la nostra professionalitat, transparència, rigor, noblesa i honestedat us ajudaran a prendre la millor decisió. 

 

QUÈ T’OFERIM

Valoracions. Us podem fer la valoració de finques urbanes i rústiques a efectes:

 • Compravenda
 • Hipotecari
 • Herències
 • Expropiació (carreteres, autopistes i autovies, tren, aigua, gas, línia elèctrica
 • Pericial contradictòria per a hisenda i per a plusvàlues
 • Registre mercantil
 • Cadastre (correcció d’errors cadastrals)
 • Registre de la propietat
 • Ajuntament
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Certificacions energètiques

Segregació de finques rústiques
Parcel·lació de finques urbanes
Dictàmens pericials i peritatges judicials
Estudis econòmics 
Projectes de legalitzacions
Assessorament tècnic i gestió del patrimoni rústic 

COM TREBALLEM

Si us interessa vendre, disposem d’una cartera de clients.

 1. Primer contacte. Us fem una primera consulta personalitzada per tal de conèixer les característiques de l’immoble que es vol vendre.
 2. Valoració de l’immoble. Us valorem gratuïtament l’immoble si ens encarregueu la gestió de la venda.
 3. Reportatge fotogràfic. Realitzem un reportatge fotogràfic exclusiu per tal de publicar-lo en diferents portals i arribar a clients potencials.
 4. Màrqueting de l’immoble. Exposem l’immoble a diferents portals d’Internet per tal de fer-ne la màxima difusió i que sigui visible per a tots els clients potencials. Podem compartir l’immoble amb diferents agents immobiliaris que formen Apialia Osona per tal d’arribar a més clients.
 5. Contacte amb el client i mediació.
 6. Tramitació. Oferim assessorament fins a la materialització de la venda.

 

Si us interessa comprar, disposem d’una cartera d’immobles.

 1. Primer contacte. Us fem una primera consulta personalitzada per tal de conèixer les teves necessitats i saber quin tipus d’immoble estàs buscant.
 2. Àmplia cartera d’immobles. Realitzarem una tria dels immobles que s’ajustin al què estàs buscant dins de la nostra oferta d’immobles. Un cop realitzada la tria, et mostrarem els immobles seleccionats del nostre portal immobiliari a través de fotografies per tal que puguis fer una tria ràpida i precisa dels que siguin del teu interès.
 3. Visita als immobles seleccionats. Gestionem les diferents visites de tal manera que es puguin realitzar optimitzant-ne el màxim el temps. No et volem fer perdre el temps.
 4. Negociació i tramitacions. Oferim assessorament fins a la materialització de la compra.

El fet de formar part de l’agrupació comercial del col·lectiu Apialia Osona, amb el suport del Col·legi i Associació d’Agents Immobiliaris farà que us sigui més fàcil trobar el què esteu buscant amb més rapidesa sense que cap cost addicional!

Fincarustica.cat col·labora i comparteix els encàrrecs de venda en exclusiva de les propietats que cadascuna de les immobiliàries que formen el grup capten i es gestionen de manera conjunta.

 

QUÈ ENS AVALA

Estem col•legiats al Col•legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API), en aquest cas el API Nº2261 i també estem inscrits en el AICAT nº370 (Registre Agents Immobiliaris de Catalunya, Generalitat de Catalunya).

Hem intervingut en diferents expedients d’expropiacions:

 • Eix transversal, autopista Pau Casals, variants de poblacions
 • Tren d’alta velocitat  (TAV, AVE)
 • Aeroport d’ Alguaire

Actuem com a perits judicials per diferents tribunals i jutjats (Tribunals Superior de Justícia de Catalunya, Contenció administratiu , Jutjats de Primera Instància, etc).

 


Cargando datos. Un momento, por favor...